Sorumluluk Reddi

tasitkredisi.org web sitesi sorumluluk reddi, taraflarca bir hukuki ilişkide uygulanabilecek ya da zorunlu hale getirilebilecek hakları ve yükümlülükleri belirlemek ve sınırlandırmak için tasarlanmış olan bir beyandır.

Metin, fotoğraflar, grafikler dahil olup bunlarla sınırlı olmamak üzere her tasitkredisi.org web sitesinde kullanılan tüm teknik bilgiler ve hatalar, yazım hataları ya da diğer tür hatalar ve yanlışlıklar içerebilir. Tasitkredisi, bu tür hatalar ya da yanlışlıklar için sorumluluk kabul etmemektedir. Tasitkredisi.org web sayfasındaki tüm bilgi materyalleri, genel bilgi amaçlı ve ücretsiz olarak sağlanır.

Tasitkredisi.org; doğruluk, başlık, ihlal durumunun olmaması konularında garanti veya özel bir amaç için pazarlanabilirlik ya da bu amaca uygun olma konularında zımni garanti dahil olup bunlarla sınırlı olmamak üzere açıkça ifade edilmiş biçimde ya da zımni olarak hiçbir garanti vermemektedir. Herhangi biri, Tasitkredisi.org web sayfasında yer alan bilgilere dayanarak gerçekleştirdiği eylemlerin sonuçlarından Tasitkredisi.org sayfası ve ekibi sorumlu tutmamayı kabul etmiş sayılır. 

Buna ilaveten, Tasitkredisi.org herhangi yazılımın ya da Tasitkredisi.org web sayfasından erişilebilen herhangi başka bir materyalin eksiksiz ya da hatasız olduğuna, bilgisayar virüsü veya başka zararlı bileşenler içermediğine dair hiçbir şekilde herhangi bir garanti vermez.  Tasitkredisi.org bu materyaller üzerinde herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Sayfada verilen tüm bilgiler için güncelleme garantisi verilmez.

1. Hükümlerin Kabulü

Bu belge size Tasitkredisi.org WEB sayfasının herhangi bir hizmet vermediğini, banka ve finans kurum ve kuruluşlarının hizmetleri hakkında sadece bilgi paylaşımı yaptığını açıkça belirtmek amaçlı düzenlenmiştir. “Tasitkredisi.org” firma iş merkezi Murat Çeşme Mah. Çalıkuşu 1 Sok. Büyükçekmece İstanbul’da bulunan tasitkredisi.org anlamına gelir. Bu belge, anlaşmanın nasıl yapıldığını ve bazı hükümlerini açıklar.

Tasitkredisi.org web sayfasını ziyaret ederek, görüntüleyerek, erişerek ya da bilgilerin veya oluşturulan, toplanan, derlenen veya Tasitkredisi.org tarafından gönderilen bilgilerin herhangi birini kullanarak, aşağıdaki Hizmet Hükümleri ve Koşullarına tabi olmayı kabul etmiş sayılırsınız. Hükümlerimize tabi olmak istemezseniz tek seçeneğiniz Tasitkredisi.org sayfasını ziyaret etmemek, incelememek ya da bilgilerinden yararlanmamaktır. Bu Hükümlerin, siz ve Tasitkredisi.org arasında bağlayıcı bir yasal anlaşma teşkil ettiğini kabul eder, onaylar ve bilginiz dahilinde olduğunu teyit eder ve Tasitkredisi.org kullanmanız nihayetinde bu anlaşmayı kati olarak kabul ettiğinizi beyan edersiniz. 

2. Hizmet Koşulları

Tasitkredisi.org herhangi bir hizmet sunmamaktadır. Tasitkredisi üzerinden verilen bilgilerin tamamı bilgi amaçlı paylaşımlardır. Bankalar ve finans kuruluşları tarafından sunulan hizmetler hakkında detaylı bilgiler yer almaktadır. Bu hizmetlerin nihai güncel bilgilerine, kural ve koşullarına ilgili banka ve finans kuruluşu ile irtibata geçerek ulaşabilirsiniz.

3. Mülkiyet Hakları

Tasitkredisi.org tescilli markalar, hizmet markaları ve patentlerinin fikri mülkiyet yasaları ile uluslararası fikri mülkiyet anlaşmalarıyla korunan mülki ve gizli bilgiler içerdiğinin bilginiz dahilinde olduğunu teyit ve kabul edersiniz. Tasitkredisi.org size içeriğini çevrimdışı, kişisel ve ticari olmayan kullanımlarla görüntüleme ve içeriğinin kısımlarından tek bir kopya alma yetkisi verir. Sayfada bulunan içerikler yazılı iznimiz olmadan satılamaz, çoğaltılamaz ya da dağıtılamaz. Üçüncü tarafa ait herhangi bir marka, hizmet markası ya da logo ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Burada özel olarak belirtilmeyen diğer haklar saklıdır.

4. Anlaşmanın Feshi

Bu anlaşmanın hükümleri, taraflardan biri bildirimde bulunulmaksızın herhangi bir sebeple anlaşmayı feshedene dek geçerliliğini sürdürür. Geçerliliği devam eden hükümler, bu anlaşmanın feshedilmesinden etkilenmez.

5. Garanti Reddi

Tasitkredisi.org kullanımı sorumluluğun tamamen size ait olduğunu, hizmetlerin “Oldukları gibi” ve “Kullanılabilir” şekilde sunulduğunu kabul eder ve onaylamış olursunuz. Tasitkredisi.org web sayfasının, bilgilerinin, içeriğinin ya da materyallerinin işletiminde herhangi bir açık ya da zımni garanti, onay ya da temsil sağlamaz. Sağlanmayan garantiler arasında, pazarlanabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ve ihlal durumunun olmaması konularında zımni garanti dahil olup bunlarla sınırlı olmamak üzere hizmetlere erişimin ya da hizmetlerin kullanılmasının kesintisiz veya hatasız olacağının garantisi ve hizmetteki aksaklıkların düzeltileceği garantisi de bulunmaktadır.

6. Sorumluluğun Sınırlandırılması

Tasitkredisi.org doğrudan, dolaylı, kazara, rastlantısal ya da örnek niteliğindeki herhangi bir hasardan sorumlu tutulamayacağını kabul eder ve onaylamış olursunuz. Bunlara, hizmetin bilginin yanlış kullanımından, bu hizmetlerin ya da bilginin kalıcı ya da geçici olarak erişilemez durumda olmasından, herhangi bir bilginin silinmesi ya da kötüye kullanılması veya herhangi bir bilginin ya da içeriğin depolanmasında bir hata yapılmasından kaynaklanan ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kar kayıpları, işin kesintiye uğraması, iş itibarı ya da iyi niyet kaybı, programlar ile bilgilerin kaybolması ya da diğer manevi kayıplar da dahildir.

7. Yargı yetkisi

Bu anlaşma ya da Tasitkredisi.org kullanımınızdan kaynaklanan herhangi bir yasal sorunu çözmek için yalnızca Tasitkredisi.org tarafından belirlenen ülke mahkemelerinin kişisel ve münhasır yargı yetkisine uyacağınızı açık bir şekilde kabul etmiş ve onaylamış olursunuz. Yargı yetkisine sahip olan mahkeme anlaşma koşullarının herhangi birinin geçersiz olduğuna hükmederse koşul hükümlerden kaldırılır ve kalan Hükümler geçerli olmaya devam eder.

8. Anlaşmanın Bütünlüğü

Yukarıdaki hükümlerin, siz ve Tasitkredisi.org arasındaki genel anlaşmanın bütünlüğünü teşkil ettiğini kabul eder ve onaylamış olursunuz. Üçüncü taraflara ait içeriği veya materyali kullandığınızda ilave hükümlere tabi tutulmayı kabul etmiş olursunuz.

9. Hükümlerde Değişiklikler

Tasitkredisi.org bu hükümleri kendi takdirine göre ve bildirimde bulunulmaksızın zaman zaman düzenleme hakkını saklı tutar. Hükümlerde ki farklılıklar, yayınlandıkları gün itibariyle yürürlüğe girer ve hükümlerde yapılan herhangi bir değişiklik sonrasında devam eden Tasitkredisi.org kullanımınız, anlaşmanızın bunlar tarafından bağlayıcılığı bulunduğu anlamına gelir.

26 Mayıs 2014

Şu sayfalara ve bilgilere göz atabilirsiniz.

Gizlilik Politikası